Oferta

Projektowanie
 • domy wielorodzinne, zespoły mieszkaniowe
 • domy jednorodzinne, rezydencje
 • obiekty użyteczności publicznej: biurowe, sakralne, turystyczne …
 • projekty wnętrz
 • projekty zieleni
Projekty
 • koncepcyjne, budowlane, wykonawcze
 • wielobranżowe: architektura, konstrukcje, instalacje (sanitarne, grzewcze, elektryczne, wentylacyjne), zieleń
 • dokumentacja projektowa zgodna z Prawem Zamówień Publicznych
 • dokumentacja projektowa zgodna z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych

  oraz inwestycji towarzyszących

Realizacja
 • nadzór autorski
 • nadzór inwestorski
 • zastępstwo inwestycyjne
Przygotowanie inwestycji
 • programowanie obiektu
 • geotechniczne badania gruntu
 • ekspertyzy techniczne
 • inwentaryzacje zieleni, projekty gospodarki drzewostanem, wnioski o wycinkę drzew
 • dobór technologii
 • plan finansowania
 • organizacja przetargów i poszukiwanie wykonawców
 • harmonogram realizacji
Prezentacje
 • fotorealistyczne wizualizacje i animacje komputerowe
 • modelowanie komputerowe obiektów przestrzennych
 • rysunki odręczne
Zasięg terytorialny
 • Koncentrujemy się w Warszawie i okolicy, ale nie mamy nic przeciw pracy w innych regionach. Stąd mamy zrealizowane obiekty w Olsztynie, Zabrzu i … Grecji.