Oferta

Outsourcing

 

Współpracujemy na zasadach outsourcingu z firmami architektonicznymi, biurami projektów oraz producentami – między innymi okien i oświetlenia.

Oferujemy:

  • wykonanie katalogów produktów (np. opraw oświetleniowych uwzględniających właściwości fotometryczne – siatki IES) w formie sparametryzowanych familii (rodzin) do programu Revit
  • opracowanie inwentaryzacji budowlanych w formie modelu Revit lub rysunków DWG na podstawie chmury punktów (point Cloud) pochodzących ze skanowania laserowego
  • tworzenie w programie Revit modeli 3D na podstawie dostarczonej dokumentacji płaskiej, zarówno papierowej jak i w postaci plików DWG, DXF lub innych
  • współpracę przy dużych projektach w oparciu o platformę Autodesk BIM 360 Design

Zapraszamy do kontaktu.