Oferta

Projektowanie obiektów budowlanych

Towarzyszymy naszym Klientom w całym procesie inwestycyjnym – począwszy od ustalenia strategii, a na przekazaniu budynku do użytkowania skończywszy. Przedzieramy się przez meandry urzędowych uzgodnień i decyzji. Służymy radą i doświadczeniem w czasie realizacji. 

Zakres naszych usług: 

Projektowanie:

 • domy wielorodzinne, zespoły mieszkaniowe
 • domy jednorodzinne, rezydencje
 • obiekty użyteczności publicznej: biurowe, sakralne, turystyczne, szkolne itp.
 • obiekty usługowe
 • projekty konserwatorskie
 • projekty wnętrz

Projekty:

 • koncepcyjne, budowlane, wykonawcze
 • wielobranżowe: architektura, konstrukcje, instalacje (sanitarne, grzewcze, elektryczne, wentylacyjne), zieleń i in.
 • dokumentacja projektowa zgodna z Prawem Zamówień Publicznych
 • dokumentacja sporządzana w systemie BIM w oprogramowaniu Revit

Realizacja: 

 •  nadzór autorski
 •  nadzór inwestorski
 •  zastępstwo inwestycyjne

Przygotowanie inwestycji:

 •  programowanie obiektu
 •  geotechniczne badania gruntu
 •  ekspertyzy techniczne
 •  inwentaryzacje zieleni i gospodarki drzewostanem
 •  dobór technologii
 •  plan finansowania
 •  organizacja przetargów i poszukiwanie wykonawców
 •  harmonogram realizacji