Rewaloryzacja willi - Wyprys

Stan istniejący. Lipiec 2005. Widok od strony wejścia. Nowych właścicieli, podobnie jak i nas urzekł charakter architektury tego domu. Z jednej strony prostota, a z drugiej piętrzące się, nieco przypadkowo zestawione bryły. W najwyższej części znajdował się zbiornik, do którego pompowano zapas wody. Była to lokalna wieża ciśnień zasilająca wewnętrzną instalację.

Projekt elewacji zachodniej.

Projekt elewacji południowej.

Projekt elewacji wschodniej

Projekt elewacji północnej.

Dom jest położony na skrzyżowaniu dwóch alei, przy rozległym parku ze starodrzewem.

Projekt: sierpień 2005 – marzec 2006

autorzy:

  • arch Włodzimierz Kwieciński
  • arch. Ludwik Szperl

Powierzchnia użytkowa 375 m2

[…]Prawdopodobny okres budowy dworu to połowa XIX w. W 1878 r. dokonano pierwszego wpisu do księgi hipotecznej (nr 3623 Książenice) na majątek, który wówczas nosił nazwę “Osada Młynarska – Folwark Wyprys” (źródło: www.zabiawola.pl/historia.htm) 

Budynek jest położony w centralnej części parku ze starodrzewem, odsunięty od innych zabudowań. Jest to obiekt parterowy, z poddaszem użytkowym, wyniesiony ponad teren na podmurówce. W charakterze architektury można doszukać się wątków rosyjskich. Stan techniczny obiektu był bardzo zły, znaczna część elementów konstrukcji drewnianej była spróchniała i zniszczona.

Przy tworzeniu niniejszego projektu przyjęliśmy następujące założenia:

  • zachowanie bez zmian zewnętrznego wyglądu budynku i odtworzenie uszkodzonych detali,
  • w wyniku przeprowadzonych prac powinien powstać obiekt trwały, odpowiadający współczesnej wiedzy technicznej, zapewniający wygodę i dobre warunki życia jego mieszkańcom.