Willa Magdalena - Magdalenka

Autorzy:
arch. Włodzimierz Kwieciński
arch. Ludwik Szperl

Podstawowe dane:

Powierzchnia użytkowa: około 700 m2